ADVOKATFIRMAET BO HANSEN & MORTEN HARTELIUS

Når du vil have ret

Advokatfirmaet har adresse på Snellemark 51, 1., 3700 Rønne. Advokatfirmaet Bo Hansen & Morten Hartelius er organiseret som et anpartsselskab, der ejes af advokat Morten Hartelius.

Advokatfirmaet er oprindelig stiftet af nu afdøde landsretssagfører Bent V. Christophersen i 1955. Advokat Bo Hansen blev ansat som fuldmægtig i 1971 og blev optaget som partner i 1980. Siden 1986 har firmaet været drevet af Bo Hansen som ansvarlig indehaver. I 2014 blev virksomhedsformen ændret til et anpartsselskab, og Morten Hartelius indtrådte som partner sammen med Bo Hansen. Siden 2016 har Morten Hartelius været eneejer. Morten Hartelius blev oprindelig ansat i advokatfirmaet i 2003.

Vi beskæftiger os blandt andet med følgende sagstyper:

Alle typer af ejendomshandel: Du skal købe/sælge fast ejendom og mangler en advokat til at klare alt det papirmæssige samt en, der kan rådgive dig om tilstandsrapporter mv.

Dødsfald i familien: Du har netop haft et dødsfald i familien og ønsker hjælp til alt det praktiske overfor skifteret og offentlige myndigheder.

Skilsmisse: Hvis du skal skilles, er der tre hovedområder, du skal have styr på: Separation og/eller skilsmisse og vilkårene herfor; bodelingen og børnene – herunder samvær, bopæl, børnebidrag og forældremyndighed.

Civil retssag: Du vil føre en civil retssag mod en borger om f.eks. mangler ved fast ejendom eller mod det offentlige.

Lejesager: Du har som lejer problemer med din udlejer om f.eks. huslejestigning, a conto-bidrag eller mangler ved det lejede. Du har som udlejer problemer med din lejer om f.eks. manglende lejeindbetalinger, eller ønsker bistand til udarbejdelse af lejekontrakt eller flytteopgørelser. Vi rådgiver i alle spørgsmål om erhvervs- og boliglejemål.

Straffesager: Du er tiltalt/sigtet i en straffesag. Du har ret til at vælge din egen forsvarer, også selvom byretten allerede har tildelt dig en forsvarer. Staten betaler forsvarerens salær, men hvis du bliver dømt, skal du til staten betale straffesagens omkostninger, herunder salæret til din forsvarer.

Testamente: Du er i tvivl, om du har behov for et testamente. Du vil f.eks. sikre dine børn, samlever eller en forening ved at oprette testamente.

Tilgodehavender: Du har et tilgodehavende, du skal søge inddrevet via civil- og fogedret med efterfølgende udlæg og evt. tvangsauktion, samt der skal administreres en afdragsordning.

Stiftelse af selskab: Du har brug for hjælp med stiftelse af og ændringer vedrørende et selskab, en fond eller forening.

Gæld: Du har brug for en privat kreditorordning, f.eks. hvis du har fået afslag på offentlig gældssanering eller af andre grunde ikke ønsker en offentlig gældssanering.

Ansættelsesretslige forhold: Du vil have råd om udarbejdelse af ansættelseskontrakt eller du ønsker bistand i forbindelse med en opsigelse eller bortvisning.

Asylret: Du er asylansøger og har fået afslag på asyl i Udlændingestyrelsen, så har du ret til advokat ved sagens behandling i Flygtningenævnet. Du har ret til selv at vælge din advokat.
ÅBNINGSTIDER

Mandag : 8:30 - 16:00

Tirsdag : 8:30 - 16:00

Onsdag : 8:30 - 16:00

Torsdag : 8:30 - 16:00

Fredag : 8:30 - 14:30:

Lørdag & Søndag : lukket